Vul een zoekwoord in

Intensieve hulp en thuisbegeleiding

Sommige psychische problemen behandelen we niet in de polikliniek. Zo bieden we intensieve gezinstherapie aan jongeren die probleemgedrag vertonen én hun omgeving. Daarnaast bieden we thuisbegeleiding aan jongeren en hun ouders.

Wil jij je leven weer op de rit krijgen en kun je daarbij wel wat hulp gebruiken? Bijvoorbeeld bij problemen op het gebied van wonen, school, werken en/of financiën? HELDR biedt jou naast allerlei behandelmogelijkheden voor psychische problemen ook thuisbegeleiding. Daarbij gaat onze medewerker samen met jou aan de slag. We zetten thuisbegeleiding in voordat je aan een behandeltraject start of als je bijna klaar bent met je behandeling. Ook als je ervoor kiest om niet in behandeling te gaan, kun je een beroep doen op thuisbegeleiding.

Intensieve hulp thuis

Sommige ernstige of complexe psychische problemen kunnen we niet behandelen in de polikliniek. Daarom bieden we intensieve gezinstherapie in de thuissituatie aan jongeren die probleemgedrag vertonen én aan hun omgeving. Afhankelijk van de ernst en aard van de problemen bieden we Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) of Multi Systeem Therapie (MST).

Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT)

Multi Dimensionele Familietherapie (MDFT) is een intensieve systeemtherapie gericht op jongeren tussen de 12 en 23 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren die overmatig alcohol en/of drugs gebruiken, crimineel gedrag vertonen, spijbelen of weglopen of kampen met angst- en/of stemmingsproblemen. Binnen MDFT zien we het probleemgedrag van de jongere als een gezinsprobleem. Daarom betrekken we de ouders, het gezin en waar nodig ook betrokkenen daarbuiten (school, werk, vrienden). De behandeling duurt ongeveer 6 maanden. De therapeut komt bij de jongere thuis en heeft daarnaast meerdere keren per week contact met de jongere, ouders/gezin of andere betrokkenen. Insteek van MDFT is het verminderen van risicofactoren en het versterken van de beschermende factoren: het probleemgedrag wordt aangepakt, de jongere functioneert beter in het gezin, op school en daarbuiten en ontwikkelt goede relaties met anderen.

Multi Systeem Therapie (MST)

We zetten Multi Systeem Therapie (MST) in voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, zoals agressief gedrag, uitval of wangedrag op school, middelenmisbruik, crimineel gedrag. Vaak is er sprake van een combinatie van problemen. Bij deze jongeren dreigt plaatsing in de JeugdzorgPlus. De MST-behandeling is een alternatief voor uithuisplaatsing. Een MST- behandeling duurt tussen de 3 en 5 maanden. De behandeling vindt niet op kantoor plaats, maar in de thuissituatie en eigen omgeving van de jongere. De ouders of verzorgers worden intensief betrokken bij de behandeling. Datzelfde geldt voor andere personen die belangrijk zijn voor de jongere, zoals grootouders, vrienden en mentoren.

Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met HELDR!