Vul een zoekwoord in

Ambulante behandeling

Je vindt de polikliniek van HELDR in Venlo en Venray. Hier nodigen wij jou, je ouders en/of andere betrokkenen uit voor een intakegesprek. Dit intakegesprek vormt de basis voor de behandeling. Veel behandelingen zelf vinden ook op de polikliniek plaats. We noemen dit ambulante behandeling.

Gesprekstherapie met een psycholoog

Het kan heel fijn zijn om over je problemen te praten. Praten lucht op, geeft je nieuwe inzichten en maakt het mogelijk om je blik weer op de toekomst te richten. Er zijn verschillende soorten gesprekstherapie:

Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie waarbij jij samen met de therapeut en eventueel je ouders of andere betrokkenen werkt aan het beter hanteerbaar maken van je problemen. Jullie gaan echt in gesprek; jouw inbreng is net zo belangrijk als die van de therapeut. De gesprekken kunnen best heftig zijn en soms duurt het een tijdje voordat je effect ziet. Maar: psychotherapie is vaak wel effectief. Het kan je echt helpen om beter om te gaan met je problemen.

Groepspsychotherapie

Bij groepstherapie ga je samen met andere cliënten werken aan het oplossen van je problemen. Groepstherapie werkt goed bij bijvoorbeeld angst- en stemmingsstoornissen, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Of groepstherapie iets voor jou is, hangt af van de omstandigheden en jouw eigen voorkeur.

Psycho-educatie (individueel of groep)

Met psycho-educatie kom je meer te weten over je psychische aandoening en hoe daarmee om te gaan. Je krijgt informatie over de aandoening zelf, de oorzaken, de symptomen, het verloop en de behandel(mogelijkheden). Dit werkt vaak heel verhelderend, ook voor je omgeving. Juist doordat je veel meer weet over je klachten, wordt het makkelijker om ermee om te gaan. 

Cognitieve gedragstherapie

Wist je dat veel emotionele problemen worden veroorzaakt door de manier waarop jezelf gedraagt? Bij cognitieve gedragstherapie ga je gedragspatronen wijzigen. Uitgangspunt daarbij is de klacht of het probleem. Cognitieve gedragstherapie is een ‘doe’-therapie: je doet veel oefeningen en soms is er huiswerk.

Systeemtherapie

Systeemtherapie richt zich op de 'systemen' waarin jij je beweegt. Het gezin is zo’n systeem. Jouw problemen hebben effect op de andere gezinsleden, het gedrag van ouders, broers en zussen heeft effect op jou. Als het binnen zo’n systeem niet lekker loopt, ontstaat er onbegrip en boosheid. Systeemtherapie kan dan helpen. We praten over wat er binnen het gezin gebeurt en hoe jullie elkaar weer beter leren begrijpen.

Vaktherapie

Bij vaktherapie draait het niet om denken en praten, maar om doen, voelen en ervaren. We zetten allerlei creatieve en actieve werkvormen in om jou te helpen je emoties te uiten en nieuwe inzichten op te doen. Denk aan sport en spel, lichaamsgerichte oefeningen, creatieve/beeldende werkvormen, rollenspelen en muziek. We bieden vaktherapie zowel in een groep als individueel.

Behandeling met medicatie

De meeste jongeren met psychische klachten hebben baat bij (een combinatie van) therapie. Is er ondanks de inzet van therapie onvoldoende verbetering te zien, dan kan het nodig zijn om medicatie zoals antidepressiva in te zetten.

Onderzoek naar mogelijk lichamelijke oorzaak

Het komt wel eens voor dat psychische klachten een lichamelijke oorzaak hebben. Zo kan een te traag werkende schildklier leiden tot een depressie. Op het moment dat hier aanwijzingen voor zijn, zal de psychiater dit onderzoeken.

Aanpassing van je levensstijl

 

Online behandeling van je klachten

 

Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met HELDR!