Vul een zoekwoord in

Heb je een klacht

Alle behandelaren van HELDR zetten zich in voor goede zorg en doen hun werk zo nauwkeurig mogelijk. Menselijke vergissingen en fouten komen desondanks voor.

Ontevreden of een klacht

Alle behandelaren van HELDR zetten zich in voor goede zorg en doen hun werk zo nauwkeurig mogelijk. Menselijke vergissingen en fouten komen desondanks voor. HELDR streeft naar goede zorgverlening op maat. Het kan echter zijn dat je ergens niet helemaal tevreden over bent en suggesties hebt om de zorgverlening te verbeteren. Maak dit gerust bespreekbaar en wacht hier vooral niet te lang mee, dan zoeken we samen met jou naar een oplossing.  Uiteraard staan wij ook open voor positieve ervaringen. Je kunt voor suggesties tot verbetering en/of positieve ervaringen mailen naar vvgklachtenfunctionaris@vigogroep.nl 

Samen is beter

Heb je een klacht? Bespreek dit liefst eerst met degene die het betreft, bijvoorbeeld de behandelaar of begeleider. Wij streven er naar om problemen of klachten zoveel mogelijk in gezamenlijk overleg op te lossen

Klachtenregeling

HELDR is onderdeel van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid. De behandeling van een klacht valt onder de verantwoording van de directie van Vincent van Gogh en is vastgelegd in de ‘klachtenregeling Vincent van Gogh'. Voor de behandeling van een klacht kun je onderstaande route ‘doorlopen’.   

Route: klachtenbehandeling

 1. Met hulp een klacht indienen
  Je hebt een probleem of klacht en het gesprek met de betrokken hulpverlener daarover leidt (nog) niet tot een oplossing.
  Als je er zelf niet met de behandelaar of begeleider uitkomt, kun je ondersteuning krijgen van de klachtenfunctionaris. Hij of zij helpt je om samen, liefst door bemiddeling, met degene over wie je een klacht hebt het probleem op te lossen. Je kunt contact opnemen met de  klachtenfunctionaris van Vincent van Gogh door:
  T: (0478) 527 597
  E: vvgklachtenfunctionaris@vigogroep.nl

 2. Zonder hulp een klacht indienen
  Je kunt ook zelf een klacht indienen bij Vincent van Gogh. Daarvoor kun je terecht bij het secretariaat Klachtafhandeling.
  De Raad van Bestuur heeft vertegenwoordigers aangewezen die namens haar de klacht behandelen. Het secretariaat Klachtafhandeling zorgt na ontvangst van jouw klacht voor de interne doorleiding naar een van de aangewezen klachtenbehandelaars.

Secretariaat Klachtafhandeling

T: (0478) 527 632
E: vvgklachten@vigogroep.nl

Wat er moet gebeuren als je klachten hebt, is vastgelegd in de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Klik hier voor meer informatie over de WKKGZ.

Meer informatie over de klachtenafhandeling